TAMOP3.2.1 Pályázat Összefoglalás

TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0012
Diákok a közösség szolgálatában – önkéntes program bevezetése a TMIK által fenntartott középiskolákban

 Szent László Szakképző Iskola (Székhely)
2013-2014-es tanév

ksz 

A kötelező középiskolai közösségi szolgálat bevezetésével az intézményeknek igen sok nehézséggel kellett megküzdeniük. A program kezdeti stádiumában hiányos ismeretekkel, eszközhiánnyal, tapasztalatok híján kapcsolódtunk be mi is a közösségi szolgálat megszervezésébe. A KLIK Szekszárdi Tankerülete által megnyert TÁMOP 3.2.1 pályázaton részt vevő 8 intézmény – köztük a mi iskolánk is – ebben a szervező munkában kapott segítséget a 2013-2014-es tanévben. Iskolánkban, a Szent László Szakképző Iskola Székhely intézményében 45 tanuló kapott lehetőséget arra, hogy 3 pedagógus vezetésével és több külső segítő támogatásával egy tanév alatt teljesítse a kötelező iskolai közösségi szolgálatnak mind az 50 óráját.

 

 A pályázatról röviden:

Résztvevők: 45 fő (9. és 10. osztályos tanulók)
Szakmai megvalósító pedagógusok: Orbánné Tolnai Zsuzsanna, Szemesné Major Ildikó, Hegedűs Gábor
Helyszínek: Szekszárd – I. sz. Óvoda és annak közvetlen környezete, a Sportcsarnok, az újvárosi és az alsóvárosi temető, Szekszárd parkjai – az iskola szomszédságában
Tevékenységi területek:
- környezetrendezés (45 fő)
- parkrendezés (25 fő)
- hadisírok gondozása (5 fő)
- idősek számítógépes tanfolyama (15 fő)

ksz1

A tevékenységi területek megválasztásakor a pályázati feltételeknek megfelelően minden tanulónak két területet kellett megjelölnie. Egy tevékenységi terület, a környezetrendezés közös volt, itt minden tanuló részt vett. A csoportokban a tevékenységhez kapcsolódó óraszámok eltérőek voltak, az alábbiak szerint alakultak:

csoport

környezetrendezés

parkrendezés

hadisírok gondozása

idősek szg. tanfolyama

1.

20

20

 

 

2.

20

20

 

 

3.

10

 

30

 

4.

10

 

 

30

 

A tevékenységek képekkel

 1. Környezetrendezés

Az alábbi területekre helyeztünk hangsúlyt:
- környezettudatosság
- rugalmasság
- átjárhatóság (minden tanuló részt vett ebben a tevékenységben, így különböző időpontokhoz lehetett csatlakozni)
- a választott intézményhez / tevékenységhez való kötődés kialakítása
- szemléletformálás – felkészülés az esetleges későbbi önkéntességre saját lakhelyen
- nyomon követés: az elültetett cserjéket, virágokat gondozni, „meglátogatni” visszatértünk
- munkahelyi követelményekhez való fokozott hozzászoktatás: pontos érkezés, udvariassági formák, munkavégzés pontossága, stílus, kérések előadása, segítségkérés
- alkalmazkodás az adott környezethez

A tevékenység maga:
- óvodák külső környezetének tisztítása (levélsöprés, seprés, gallyszedés, hólapátolás, gyomlálás, szemétszedés, jégtörés; hólapátolás, tavaszi nagytakarítás, gereblyézés, a homokozó megtisztítása
- az óvodai udvari játékok lefestése: 2 babaház, négy évszak fal, kis asztalok és padok
- a belső környezet ápolása: növénygondozás, dekoráció készítése

 
  

 2. Parkrendezés

Az alábbi területekre helyeztünk hangsúlyt:
- a környezeti komfortérzés megteremtése, hasznos segítő munka (az egész lakosság szépérzékét szolgálja)
- választás: szabadban végezhető fizikai munka
- az önkormányzattal történő szoros együttműködés(minta arra az esetre, ha valaki a továbbiakban a saját lakóhelyén szeretne feladatot vállalni)
- a „jó szomszédság” megteremtése a Kölcsey lakóteleppel
- a gyerekek önszervezése – kiscsoportok alakulása

A tevékenység maga:
- gallyszedés, lombseprés, kupacolás
- jégtörés, hólapátolás, a szóróanyag felseprése
- szemétszedés
- csatornaszakasz tisztítása
- téli zöldhulladékok, csikkek összeszedése, seprés, gazolás, gereblyézés a Kölcsey lakótelepen és a Tinódi utcai parkos területén
- a városi temetők melletti parkos területek ápolása, tisztítása
- cserjeültetés (100 db) az újvárosi temető melletti szabad, parkos területen

 
 

 3. Hadisírok gondozása

Az alábbi területekre helyeztünk hangsúlyt:
- szociális érzékenység
- érzelmi kötődés nemzeti történelmünkhöz 
- önálló ismeretszerzés, élményszerű tanulás
- nemzeti értékeink védelme
- kisközösségi összetartozás és felelősségvállalás, együttműködés
- a temető mint helyszín tisztelete – viselkedés

A tevékenység maga:
- a megjelölt sírhelyek (I. világháborús 70 sírhely és a szovjet katonák sírhelyei) környezetének tisztán tartása: gallyszedés, metszés, lombseprés, gereblyézés
- virágültetés: az ültetés előkészítése és az árvácskák elültetése, a virágok gondozása – kapálás, öntözés
- az emlékhelyet körülvevő lánckorlátok csiszolása, rozsdamarózása, festése és oszlopok tisztítása az első világháborús és a szovjet sírhelyek körül.

  
 

 4. Idősek számítógépes tanfolyama:

Az alábbi területekre helyeztünk hangsúlyt:
- szociális érzékenység, érzelmi intelligencia
- önbizalom
- felelősségvállalás
- önfegyelem
- beilleszkedés
- kommunikációs készség fejlesztése
- együttműködés – az idősekkel, egymással
- empátia
- problémamegoldás

A tevékenység maga:
- a tananyag összeállítása a tanulók bevonásával, ötletbörze
- az idősek személyes segítése párokban történő munkával: a számítógép üzembe helyezése, használata, szövegszerkesztés, internethasználat (kereső-böngésző használata, térképfunkció használata, e-mailezés, Youtube, képek gyűjtése és mappába rendezése, Wikipédia használata, menetrend funkció használata, jegyvásárlás stb.)

 
 

A pályázati program kapcsán alkalmazott szakmai elveink:

a) önkéntesség és rugalmasság (a tevékenység és az időpontok, a csoport összeállításának megválasztásában; a tanulóknak járó élelmiszercsomag tartalmának megválasztásában)
b) a választás megkönnyítése, megfelelő érzékenyítés (részvétel a nyitó konferencián, alapos felkészítés, próbamunkák szervezése)
c) „szelíd orientáció” – segítségnyújtás abban, hogy a tanulók a személyiségüknek legmegfelelőbb tevékenység felé forduljanak
d) az udvarias kommunikáció, a munka világában elengedhetetlen viselkedési formák, attitűdök megvilágítása, azok elvárása a munka során
e) a kapcsolatteremtés és önszerveződés támogatása
f) a sikerélmény, ugyanakkor a felelősségérzet megélésének elősegítése
g) a pontos tájékoztatás
h) a rugalmas korrekció
i) folyamatos figyelemmel kísérés, tapasztalatcsere a tanulókkal, a mentorral, a külső szakmai segítőkkel
j) a későbbi fogadó intézmények lehetőségének feltérképezése az adott területeken, személyes kapcsolatteremtés a programot támogató mentorokkal, folyamatos tapasztalatcsere

A pályázat zárása

A pályázat zárásaként a 45 tanuló átvehette az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről kiállított igazolását, amelyet az iskola Diákélet Alapítványa egy-egy iskolai pólóval toldott meg.

 

A tanulók elégedettsége

A program zárásával a tanulók elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, amelyben 8 témakört megjelölve 5 kategóriát állítottunk fel: a számok növekedésével nőtt az elégedettség szintje is.
0: teljesen negatív értékelés
1: csak kevés pozitívumot talált az illető
2: átlagos, semleges hozzáállás
3: többnyire pozitív a véleménye róla
4: csak pozitív vélemény

A két legfelső kategóriát (3-as és 4-es szám) tartottuk egyértelműen pozitív visszajelzésnek, a két legalsó értéket (0 és 1) negatívnak, a 2-es szám jelölte az átlagost.
Az alábbi táblázatban a kapott válaszok százalékos arányai láthatók:

ksz valaszok

A táblázat és a tanulókkal folytatott értékelés alapján elmondható, hogy a negatívumok eltörpülnek a szerzett jó élmények mellett. A 2014-2015-ös tanév elején történt felmérés alkalmával azt is kiderítettük, hogy a pályázatos, tanulmányaikat nálunk folytató tanulók közül 2-en máris folytatják a segítő tevékenységet, immár önkéntes segítőként. A pályázat során megismert I. sz. Óvoda, a szekszárdi Sportcsarnok az új tanévben is fogad tanulókat, és az újvárosi temetőben is folytatjuk – most már pályázaton kívül – a hadisírok gondozását.

További képek találhatók a Képgalériában  »