A vízről

víz tulajdonságai vázlatosan

Fizikai tulajdonságok

 • Színtelen, nagy mennyiségben kék színű
 • Szagtalan
 • Íztelen (szerintem vízízű)
 • Szobahőmérsékleten folyadék (105 Pa nyomáson)
 • +4 0C-on sűrűségmaximuma van
 • Op:0 0C, Fp: 100 0C (A Celsius-skála alappontjai)
 • A legjobb poláris oldószer
 • Jó hűtő és fűtő közeg
 • Nélkülözhetetlen az élethez
 • Az élet "bölcsője"

Kémiai tulajdonságok

 • H2O
 • V-alakú molekula, kötésszög: 105°
 • Poláris molekula
 • Hidrogén-kötések kialakítására képes
 • Molekularácsban kristályosodik
 • Amfoter
 • pH=7

Vízszennyezés

SzennyezésHatásaEltávolítása
Biológiailag lebontható szervesanyagelhasználja az oldott O2-t, ezzel hal-pusztulást okoz, bűzt árasztöntisztulással
(baktériumos lebontás)
Biológiailag lebontható szerves anyag - kellemetlen íz és szagegészséget károsító anyagok megjelenése- kémiai oxidációval,
- adszorpcióval
Lebegő anyagok - ha szerves anyag: rothadegyéb anyagok leülepednek a fenékiszapbaÜlepítéssel
Ásványi anyagok (sók) - növelik a víz keménységéta víz öntözésre és ipari felhasználásra alkalmatlanná válik- ioncserével,
- desztillációval
A biológiai egyensúlyt felbontó anyagok nitrátok, foszfátok)eutrofizálódás, fokozódó O2 - hiány miatt rothadás - denitrifikációval,- kicsapással,
- adszorpcióval
Mérgező anyagok (cianidok, fenol, fémek)elpusztul a víz élővilága,a baktériumok pusztulása miatt nincs öntisztulás- kicsapással,
- adszorpcióval
Betegségkeltő mikroorganizmusokfertőzést okoznak- baktériumos lebontással,
- kémiai oxidációval
Hőmérséklet emelkedése
- felborítja a biológiai egyensúlyt,
- csökkenti az oldott O2 szintet
- hűtéssel,
- tározással

Nehézfémek a vízekben

Japán (1938-1970) 300 halálos áldozatot követelt a higanyszulfát szennyvize, majd az óceánba kerülése! A Japánban tapasztalt többféle nehézfém szennyezés következménye felhívta a figyelmet ezen anyagok kis koncentrációban való megjelenésének káros hatásaira!

HIGANY: idegméreg, torzszülöttek száma növekszik, a halak testében feldúsul (táplálékláncon keresztül)
VAS MANGÁN: nagyobb koncentrációban ízrontó, a víz színe sárgásbarna.
CINK: nagyobb mennyisége káros hatást fejt ki a növényzetre.
KADMIUM: erősen mérgező anyag, rákkeltő, születési rendellenességet okozó, csontképzési folyamatot gátló, vesében felhalmozódó.
ÓLOM: a vörös vérsejtképzésre, simaizomra és a mozgató idegrendszerre káros hatású, pszichikai- gondolkodási nehézségeket okoz.
CIANID: (2000. 1. 30. Tisza) a kémiai reakciók során felszabaduló gáz keserűmandula-szagú, a sejtlégzést gátolja (pl. halpusztulás, rákok kipusztulása stb.)

A víz biológiai tulajdonságai

 • dipólus jellegű molekula
 • hidrátburokot képez
 • hidrogénkötés kialakítására képes
 • más molekulákkal könnyen reagál
 • nagy felületi feszültség
 • kicsi a belső súrlódása, benne a részecskék könnyen diffundálnak
 • nagy a párolgáshője
 • nagy a hőkapacitása
 • átlátszó (átengedi a fényt)
 • sűrűsége + 4 °C-on a legnagyobb

A víz biológiai jelentősége

 • jó oldószer
 • diszpergáló, disszociáló közeg
 • térbeli szerkezetet hoz létre a sejtplazmán belül
 • reakciópartner (kiindulási vagy képződött vegyület)
 • határhártyákat képez
 • reakcióközeg
 • szállítóközeg
 • fizikai hőszabályozás
 • védelmet nyújt a hirtelen hőingadozások ellen
 • közeget biztosít az élet számára
 • lehetővé teszi az élet megmaradását a befagyott vizekben

A víz földrajzi jelentősége

A földi vízkészlet felosztása

A felszínen tárolódó vízkészlet, óceánok, állóvizek, folyók, magashegységi és sarki jégkészlet, felszín alatt (- 4000 m-ig) szabad vizek, a légkör és az élőlények összes víztartalma.
Összesen: 1.384.000.000 köbméter

A vízkészlet felosztása

 • világtengerek vize: 82,3%
 • litoszféra (kéreg) kötött vize: 15,5 %
 • litoszféra kötetlen vize, felszín alatti vizek (-4000 m-ig): 0,5%
 • jég formájában 1,68 %állóvizek a felszínen: 0,02%
 • vízfolyások, légkör, élőlények: 0,001 %

Az ivóvíz kitermelése

Honnan termeljük ki az ivóvizünket? - Az ivóvíz kitermelése Magyarországon

Vízhasználat

 • Felszíni vizek: 12%
 • Felszín alatti vizek: 88%

A felszín alatti vizek kitermelése

 • Talajvíz (ásott kutak vize): 2%
 • Karsztvíz (mészkőhegységek): 7%
 • Rétegvíz (artézi víz): 35%
 • Parti szűrésű vizek (a folyók kavicságyán keresztül szűrt vizek) 44%