Közlemény


A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Székhely Intézménye a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0034 jelű szakképző intézmények felkészülésének
támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázaton

„Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a gépi forgácsoló, villanyszerelő és asztalos szakmákban” projektjére 22.571.033 Ft támogatást nyert.

A projekt időtartama: 2012. október 1. – 2013. augusztus 31.

A projekt célja, hogy az Országos Képzési Jegyzékben található új típusú szakképesítések
oktatásának bevezetését megkönnyítse, valamint az aktuális törvényváltozások kapcsán
kialakult intézményi feladatok megvalósításában segítséget nyújtson.

Az intézmény vállalja, hogy a 2012/2013-es tanévben az új képzési rendszerben
szakképzési osztályokat indít. Ugyanakkor a képzések megkezdése előtt elvégzi az iskola
alapdokumentumainak módosítását, valamint az új közismereti és szakképzési
kerettantervek alapján az egyes szakképesítések helyi tanterveinek elkészítését. Az új
típusú szakképesítések bevezetésében érintett pedagógusok a feladatok elvégzéséhez
munkacsoportokat alakítanak és a pályázatban kiírt feladatokat megvalósítják.

A projekt keretében az alábbi szakképesítések bevezetése kerül támogatásra: Asztalos (OKJ
34 543 02), Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03), Villanyszerelő (OKJ 34 522 04).
A támogatás keretösszegéből többek között az alábbi tevékenységek kerülnek
megvalósításra: a munkacsoportokban lévő pedagógusok módszertani továbbképzése;
pályaválasztási rendezvények megszervezése; bemutató órák és disszeminációs
rendezvények megtartása; szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése.
A projekt megvalósítása által iskolánk törekszik tovább emelni az intézményben
folyó oktató-nevelő munka nívóját. Az intézmény elkötelezte magát a magas színvonalú szakképzés biztosítása, a modern módszerekkel és korszerű eszközökkel folytatott oktatás mellett.

 
Irányító hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu